Aktualności


Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

2016-09-16

Ogłoszenie z dnia 16.09.2016 r. o wyniku naboru na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

  2016-09-01

  Ogłoszenie z dnia 01.09.2016 r.
  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu
  o naborze stanowisko Asystenta Rodziny

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  2016-08-18

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu informuje, że w dniu 17.08.2016 r. została zawarta umowa z usługodawcą, który zgodnie z umową będzie wykonywał usługę Dożywianie w ramach programu \"posiłek dla potrzebujących\" w gminie Chocz w okresie 05.09.2016 r. - 22.12.2016 r. (75dni)

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2016-08-01

  Przedmiot zamówienia:
  Dożywianie w ramach programu „posiłek dla potrzebujących w gminie Chocz”

  Termin wykonania zamówienia: 05.09.2016 r. - 22.12.2016 r. (75 dni)

  Dołączone pliki:


  Półkolonie 2016

  2016-08-01

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu w dniach 25-29 lipca 2016r. zorganizował dla 15 dzieci z terenu gminy Chocz półkolonie pod nazwą : „Zwierzogród – przygoda ze zwierzętami”. Tegoroczne zajęcia miały za zadanie przybliżyć dzieciom ciekawostki o życiu zwierząt. Zajęcia odbywały się w formie gier i zabaw na świeżym powietrzu i zajęć plastyczno – technicznych. Wspólna zabawa była okazją do integracji dzieci uczestniczących w półkoloniach. Organizator zorganizował wycieczkę do Zoo we Wrocławiu. Głównym celem letnich półkolonii było zapewnienie dzieciom czasu wolnego podczas wakacji i przeżycie niezapomnianych wrażeń.
  Śr Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu w dniach 25-29 lipca 2016r. zorganizował dla 15 dzieci z terenu gminy Chocz półkolonie pod nazwą : „Zwierzogród – przygoda ze zwierzętami”. Tegoroczne zajęcia miały za zadanie przybliżyć dzieciom ciekawostki o życiu zwierząt. Zajęcia odbywały się w formie gier i zabaw na świeżym powietrzu i zajęć plastyczno – technicznych. Wspólna zabawa była okazją do integracji dzieci uczestniczących w półkoloniach. Organizator zorganizował wycieczkę do Zoo we Wrocławiu. Głównym celem letnich półkolonii było zapewnienie dzieciom czasu wolnego podczas wakacji i przeżycie niezapomnianych wrażeń.
  Środki na realizacje półkolonii pochodziły z GOPS w Choczu oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.odki na realizacje półkolonii pochodziły z GOPS w Choczu oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   .„GRUPY WSPARCIA” dla osób uzależnionych i współuzależnionych

   2016-07-08

   Spotkania prowadzi : mgr Jolanta Leszczowska
   w Świetlicy Socjoterapeutyczno- Opiekuńczej w Choczu ul. Żeromskiego 2
   działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczu

   czytaj całość publikacji ".„GRUPY WSPARCIA” dla osób uzależnionych i współuzależnionych"


   PUNKT KONSULTACYJNY

   2016-07-08

   Bezpłatne poradnictwo
   1.Prawne
   2.Porady socjalne z zakresu przeciwdziałaniu uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej

   czytaj całość publikacji "PUNKT KONSULTACYJNY "


   Dożywianie w ramach programu „posiłek dla potrzebujących w gminie Chocz”

   2016-07-08

   Termin wykonania zamówienia: 05.09.2016 r. - 22.12.2016 r. (75 dni)

   Dołączone pliki:


   Konkurs na dofinansowanie realizacji projektów

   2016-06-29

   link do strony www.efs.gov.pl

   w ramach Poddziałania 7.1.2 _Aktywna integracja - projekty konkursowe_
   Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
   (nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16)

   Dołączone pliki:


   Wyniki otwartego konkursu

   2016-05-30

   Wybrano najkorzystniejszą ofertę w zakresie "Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Chocz z zajęciami dotyczącymi profilaktyki uzależnień"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu. ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz, tel./faks (62)741-56-56

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji