Aktualności


Ferie 2018 r.

2018-02-13

Świetlica Socjoterapeutyczno – Opiekuńcza Chocz ul. Żeromskiego 2 ( I piętro) działająca przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczu.

Dołączone pliki:


Programu "Czyste Powietrze"

2018-02-05

W związku z podjętymi w kraju działaniami mającymi celu poprawę jakości powietrza informujemy o możliwości zapoznania się z materiałami na ten temat.

Na stronie MRPiPS została uruchomiona zakładka z linkami
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze---przydatne-linki/


GRUPY WSPARCIA dla osób uzależnionych i współuzależnionych

2018-01-12

Spotkania prowadzi : mgr Jolanta Leszczowska
w Świetlicy Socjoterapeutyczno- Opiekuńczej w Choczu ul. Żeromskiego 2
działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczu

w godz. od 18:00 do 21:00
w dniach :
10.01.2018 r. - 3 godz.
15.01.2018 r. - 3 godz.
22.01.2018 r. - 2 godz.

05.02.2018 r. - 3 godz.
12.02.2018 r. - 3 godz.
19.02.2018 r. - 2 godz.

05.03.2018 r. - 3 godz.
12.03.2018 r. - 3 godz.
19.03.2018 r - 2 godz..

09.04.2018 r. - 3 godz.
16.04.2018 r. - 3 godz.
23.04.2018 r. - 2 godz.

07.05.2018 r. - 3 godz.
14.05.2018 r. - 3 godz.
21.05.2018 r. - 2 godz.

04.06.2018 r. - 3 godz.
11.06.2018 r. - 3 godz.
18 06.2018 r. - 2 godz.

02.07.2018 r. - 3 godz.
09.07.2018 r. - 3 godz.
16.07.2018 r. - 2 godz.

06.08.2018 r. - 3 godz.
13.08.2018 r. - 3 godz.
20.08.2018 r. - 2 godz.

03.09.2018 r. - 3 godz.
10.09.2018 r. - 3 godz.
17.09.2018 r. - 2 godz.

01.10.2018 r. - 3 godz.
08.10.2018 r. - 3 godz.
15.10.2018 r. - 2 godz.

05.11.2018 r. - 3 godz.
12.11.2018 r. - 3 godz.
19.11.2018 r. - 2 godz.

03.12.2018 r. - 3 godz.
10.12.2018 r. - 3 godz.
17.12.2018 r. - 2 godz.


Planowane terminy wypłat świadczeń wypłacanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczu

2018-01-12

Styczeń 2018 r.
19.01.2018 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe
22.01.2018 r. - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Luty 2018 r.
19.02.2018 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe
20.02.2018 r. - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Marzec 2018 r.
19.03.2018 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe
20.03.2018 r. - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Kwiecień 2018 r.
18.04.2018 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe
20.04.2018 r. - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Maj 2018 r.
18.05.2018 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe
21.05.2018 r. - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Czerwiec 2018 r.
18.06.2018 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe
20.06.2018 r. - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Lipiec 2018 r.
18.07.2018 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe
20.07.2018 r. - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Sierpień 2018 r.
20.08.2018 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe
21.08.2018 r. - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Wrzesień 2018 r.
18.09.2018 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe
20.09.2018 r. - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Październik 2018 r.
18.10.2018 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe
22.10.2018 r. - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Listopad 2018 r.
19.11.2018 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe
20.11.2018 r. - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Grudzień 2018 r.
18.12.2018 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe
20.12.2018 r. - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny


HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH DLA RODZIN DYSFUNKCYJNYCH W 2018 ROKU

2018-01-12

Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym we wtorki pełni prawnik mgr Błażej Kaczmarek w godzinach od 15:15 do godziny 17:15

Dyżur w dniach:
09.01.2018 r.
06.02.2018 r.
06.03.2018 r.
10.04.2018 r.
08.05.2018 r.
05.06.2018 r.
03.07.2018 r.
07.08.2018 r.
04.09.2018 r.
02.10.2018 r.
06.11.2018 r.
04.12.2018 r.


Świetlica Socjoterapeutyczno – Opiekuńcza

2018-01-12

Świetlica Socjoterapeutyczno – Opiekuńcza w Choczu, ul. Żeromskiego 2, I piętro

Zajęcia dla dzieci prowadzi mgr Monika Stańczyk

czynna w środy i czwartki od godz. 15:30 do godz. 17:30


Warsztaty kulinarno-żywieniowe

2017-11-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu informuje, że w dniu 05.12.2017 roku odbędą się warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2017.

Pierwsze spotkanie o godzinie 10:00, a kolejna grupa o godzinie 12:30.

Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Organizatorem warsztatów jest Wielkopolski Bank Żywności.

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Kasprzyk

Dołączone pliki:


GRUPY WSPARCIA dla osób uzależnionych i współuzależnionych

2017-10-02

Spotkania prowadzi : mgr Jolanta Leszczowska
w Świetlicy Socjoterapeutyczno- Opiekuńczej w Choczu ul. Żeromskiego 2
działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczu

w godz. od 18:00 do 20:00
w dniach :

11.10.2017 r. i 25.10.2017 r.
15.11.2017 r. i 29.11.2017 r.
06.12.2017 r. i 20.12.2017 r.


PUNKT KONSULTACYJNY

2017-10-02

PORADY PRAWNE- mgr Błażej Kaczmarek

Dyżur w dniach :
- 13.10.2017 r.
- 07.11.2017 r.
- 05.12.2017 r.
od godziny 15.15 do 17.15


Piknik 25-26 sierpień 2017

2017-09-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczu wraz z radną Gminy Chocz p .Ewą Wojciechowską zorganizował dla dzieci w dniach 25-26 sierpnia 2017 r. „Piknik” w miejscowości Brudzewek.
Podczas pikniku dzieci mogły korzystać z bogatej oferty: gry i zawody sportowe, zabawa w podchody, warsztaty plastyczne oraz wspólny spacer. Największą atrakcją dla dzieci okazała się możliwość nocowania w namiotach. Na zakończenie zorganizowano ognisko, w którym uczestniczyli zaproszeni radni Gminy Chocz, oraz mieszkańcy, którzy bardzo aktywnie włączyli się w pomoc w zorganizowaniu „Pikniku”.
Uczestnicy mieli zapewnione posiłki, ubezpieczenie, opiekę sprawował nauczyciel zatrudniony w Świetlicy Socjoterapeutyczno - Opiekuńczej w Choczu wraz z rodzicami dzieci, które uczestniczyły w wypoczynku.
Środki na realizację „Pikniku” pokrywane były ze środków na działania profilaktyczne, środki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu oraz środki pozyskane przez radną p.Ewę Wojciechowską.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania wypoczynku dla dzieci z terenu naszej gminy. Wszystkiego dobrego- pozdrawiam Małgorzata Woldańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu. ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz, tel./faks (62)741-56-56

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji