Aktualności


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-08-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu informuje, że w dniu 17.08.2016 r. została zawarta umowa z usługodawcą, który zgodnie z umową będzie wykonywał usługę Dożywianie w ramach programu \"posiłek dla potrzebujących\" w gminie Chocz w okresie 05.09.2016 r. - 22.12.2016 r. (75dni)

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2016-08-01

Przedmiot zamówienia:
Dożywianie w ramach programu „posiłek dla potrzebujących w gminie Chocz”

Termin wykonania zamówienia: 05.09.2016 r. - 22.12.2016 r. (75 dni)

Dołączone pliki:


Półkolonie 2016

2016-08-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu w dniach 25-29 lipca 2016r. zorganizował dla 15 dzieci z terenu gminy Chocz półkolonie pod nazwą : „Zwierzogród – przygoda ze zwierzętami”. Tegoroczne zajęcia miały za zadanie przybliżyć dzieciom ciekawostki o życiu zwierząt. Zajęcia odbywały się w formie gier i zabaw na świeżym powietrzu i zajęć plastyczno – technicznych. Wspólna zabawa była okazją do integracji dzieci uczestniczących w półkoloniach. Organizator zorganizował wycieczkę do Zoo we Wrocławiu. Głównym celem letnich półkolonii było zapewnienie dzieciom czasu wolnego podczas wakacji i przeżycie niezapomnianych wrażeń.
Śr Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu w dniach 25-29 lipca 2016r. zorganizował dla 15 dzieci z terenu gminy Chocz półkolonie pod nazwą : „Zwierzogród – przygoda ze zwierzętami”. Tegoroczne zajęcia miały za zadanie przybliżyć dzieciom ciekawostki o życiu zwierząt. Zajęcia odbywały się w formie gier i zabaw na świeżym powietrzu i zajęć plastyczno – technicznych. Wspólna zabawa była okazją do integracji dzieci uczestniczących w półkoloniach. Organizator zorganizował wycieczkę do Zoo we Wrocławiu. Głównym celem letnich półkolonii było zapewnienie dzieciom czasu wolnego podczas wakacji i przeżycie niezapomnianych wrażeń.
Środki na realizacje półkolonii pochodziły z GOPS w Choczu oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.odki na realizacje półkolonii pochodziły z GOPS w Choczu oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


  .„GRUPY WSPARCIA” dla osób uzależnionych i współuzależnionych

  2016-07-08

  Spotkania prowadzi : mgr Jolanta Leszczowska
  w Świetlicy Socjoterapeutyczno- Opiekuńczej w Choczu ul. Żeromskiego 2
  działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczu

  czytaj całość publikacji ".„GRUPY WSPARCIA” dla osób uzależnionych i współuzależnionych"


  PUNKT KONSULTACYJNY

  2016-07-08

  Bezpłatne poradnictwo
  1.Prawne
  2.Porady socjalne z zakresu przeciwdziałaniu uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej

  czytaj całość publikacji "PUNKT KONSULTACYJNY "


  Dożywianie w ramach programu „posiłek dla potrzebujących w gminie Chocz”

  2016-07-08

  Termin wykonania zamówienia: 05.09.2016 r. - 22.12.2016 r. (75 dni)

  Dołączone pliki:


  Konkurs na dofinansowanie realizacji projektów

  2016-06-29

  link do strony www.efs.gov.pl

  w ramach Poddziałania 7.1.2 _Aktywna integracja - projekty konkursowe_
  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
  (nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16)

  Dołączone pliki:


  Wyniki otwartego konkursu

  2016-05-30

  Wybrano najkorzystniejszą ofertę w zakresie "Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Chocz z zajęciami dotyczącymi profilaktyki uzależnień"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   III PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH GMINY CHOCZ Nowoczesna młodzież mówi NIE UZALEŻNIENIOM.

   2016-05-19

   W dniu 18 maja 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczu zorganizował III Przegląd Spektakli Profilaktycznych Gminy Chocz.

   Zgłoszono cztery zespoły ze Szkoły Podstawowej w Choczu, Kwileniu i Kuźni oraz Gimnazjum w Choczu.

   Komisja konkursowa w składzie :
   1.Justyna Liberska – Przewodnicząca,
   2.Daria Ciesiólka – Sekretarz,
   3.Romana Klamecka- Członek,
   4.Jan Woldański- Członek,
   5.Małgorzata Wróblewska- Członek,
   6.Maria Welke- Członek.

   Komisja Konkursowa przyznała:
   Dwa I MIEJSCA

   Szkoła Podstawowa w Kwileniu za spektakl profilaktyczny, który przygotowali uczniowie : Dyoniziak Agnieszka, Furtak Karolina, Gmyrek Aleksandra, Grzegorzewski Kamil, Kruk Maria, Martyna Klaudia, Piechowiak Izabela, Piechowiak Marta, Walczak Paulina, Zaleśna Jagoda,Szymańska Amelia, Wilczyński Hubert, Wysocki Marcin, Szkudlarek Julia; wraz z opiekunowie : Barbara Kowalik i Marta Jarzębska.

   Oraz
   Gimnazjum w Choczu w składzie : Aleksandra Orlicka, Kacper Przeorek, Magdalena Wróblewska, Patrycja Jabczyńska, Marcin Możdzierz, Tomasz Furtak,Dawid Martyna, Katarzyna Reślińska, Marta Urbaniak, Kinga Łuczak, Marta Dyoniziak, Maria Zakólska;
   opiekunowie : Renata Urbaniak, Katarzyna Czajczyńska, Katarzyna Burchacka.

   Dwa II MIEJSCA

   Szkoła Podstawowa w Kużni w składzie : uczniowie – Magdalena Orlicka, Urszula Markiewicz,Weronika Błażejak, Anna Nowicka,Kamil Rybarczyk, Jagoda Rogacka,Inez Maciejewska,
   Michał Sowiński;
   opiekunowie :Ewa Jabłońska,Renata Cieślak.

   Szkoła Podstawowa w Choczu w składzie: uczniowie - Laura Bartoszek, Konrad Filipiak, Filip Ryżak, Patrycja Szewczyk,Natalia Wysocka, Aleksandra Kaczyńska, Marta Każmierska, Julia Dogoda, Amelia Spychaj,
   Monika Siwa
   opiekun : Dominika Fabiś.

   Przyznano również NAGRODĘ SPECJALNĄ
   dla Marcina Wysockiego -ucznia Szkoły Podstawowej w Kwileniu, który wykazał się dużym aktorstwem w spektaklu profilaktycznym.

   W III PRZEGLĄDZIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH GMINY CHOCZ
   uczestniczyli zaproszeni goście :
   Jan Woldański – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Chocz, Justyna Liberska- Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie, Romana Klamecka – reprezentująca Starostwo Powiatu Pleszewskiego, radni, dyrektorzy szkół, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu uczniowie wraz z opiekunami, prasa.
   Sala w GOK w Choczu wypełniła się młodymi ludźmi, którzy podeszli do tematu profesjonalnie z dużym zaangażowaniem. Lekcja PROFILAKTYKI została wykonana na 6 a pozyskana wiedza w przygotowanie i występ młodzieży zostanie na długo w pamięci.

   Serdecznie dziękuję WSZYSTKIM, którzy się zaangażowali w realizację III PRZEGLĄDU SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH GMINY CHOCZ w imieniu organizatorów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   Małgorzata Wolańska- Kierownik GOPS w Choczu

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Chocz w 2016 roku

    2016-04-08

    BURMISTRZ GMINY CHOCZ
    Ogłasza
    Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Chocz w 2016 roku w zakresie:
    ZORGANIZOWANIA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH Z TERENU GMINY CHOCZ Z ZAJĘCIAMI DOTYCZĄCYMI PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ.

    Dołączone pliki:
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu. ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz, tel./faks (62)741-56-56

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji