Aktualności


Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

2016-09-16

Ogłoszenie z dnia 16.09.2016 r. o wyniku naboru na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

  2016-09-01

  Ogłoszenie z dnia 01.09.2016 r.
  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu
  o naborze stanowisko Asystenta Rodziny

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  2016-08-18

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu informuje, że w dniu 17.08.2016 r. została zawarta umowa z usługodawcą, który zgodnie z umową będzie wykonywał usługę Dożywianie w ramach programu \"posiłek dla potrzebujących\" w gminie Chocz w okresie 05.09.2016 r. - 22.12.2016 r. (75dni)

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2016-08-01

  Przedmiot zamówienia:
  Dożywianie w ramach programu „posiłek dla potrzebujących w gminie Chocz”

  Termin wykonania zamówienia: 05.09.2016 r. - 22.12.2016 r. (75 dni)

  Dołączone pliki:


  Półkolonie 2016

  2016-08-01

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu w dniach 25-29 lipca 2016r. zorganizował dla 15 dzieci z terenu gminy Chocz półkolonie pod nazwą : „Zwierzogród – przygoda ze zwierzętami”. Tegoroczne zajęcia miały za zadanie przybliżyć dzieciom ciekawostki o życiu zwierząt. Zajęcia odbywały się w formie gier i zabaw na świeżym powietrzu i zajęć plastyczno – technicznych. Wspólna zabawa była okazją do integracji dzieci uczestniczących w półkoloniach. Organizator zorganizował wycieczkę do Zoo we Wrocławiu. Głównym celem letnich półkolonii było zapewnienie dzieciom czasu wolnego podczas wakacji i przeżycie niezapomnianych wrażeń.
  Śr Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu w dniach 25-29 lipca 2016r. zorganizował dla 15 dzieci z terenu gminy Chocz półkolonie pod nazwą : „Zwierzogród – przygoda ze zwierzętami”. Tegoroczne zajęcia miały za zadanie przybliżyć dzieciom ciekawostki o życiu zwierząt. Zajęcia odbywały się w formie gier i zabaw na świeżym powietrzu i zajęć plastyczno – technicznych. Wspólna zabawa była okazją do integracji dzieci uczestniczących w półkoloniach. Organizator zorganizował wycieczkę do Zoo we Wrocławiu. Głównym celem letnich półkolonii było zapewnienie dzieciom czasu wolnego podczas wakacji i przeżycie niezapomnianych wrażeń.
  Środki na realizacje półkolonii pochodziły z GOPS w Choczu oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.odki na realizacje półkolonii pochodziły z GOPS w Choczu oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   .„GRUPY WSPARCIA” dla osób uzależnionych i współuzależnionych

   2016-07-08

   Spotkania prowadzi : mgr Jolanta Leszczowska
   w Świetlicy Socjoterapeutyczno- Opiekuńczej w Choczu ul. Żeromskiego 2
   działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczu

   czytaj całość publikacji ".„GRUPY WSPARCIA” dla osób uzależnionych i współuzależnionych"


   PUNKT KONSULTACYJNY

   2016-07-08

   Bezpłatne poradnictwo
   1.Prawne
   2.Porady socjalne z zakresu przeciwdziałaniu uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej

   czytaj całość publikacji "PUNKT KONSULTACYJNY "


   Dożywianie w ramach programu „posiłek dla potrzebujących w gminie Chocz”

   2016-07-08

   Termin wykonania zamówienia: 05.09.2016 r. - 22.12.2016 r. (75 dni)

   Dołączone pliki:


   Konkurs na dofinansowanie realizacji projektów

   2016-06-29

   link do strony www.efs.gov.pl

   w ramach Poddziałania 7.1.2 _Aktywna integracja - projekty konkursowe_
   Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
   (nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16)

   Dołączone pliki:


   Wyniki otwartego konkursu

   2016-05-30

   Wybrano najkorzystniejszą ofertę w zakresie "Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Chocz z zajęciami dotyczącymi profilaktyki uzależnień"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    III PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH GMINY CHOCZ Nowoczesna młodzież mówi NIE UZALEŻNIENIOM.

    2016-05-19

    W dniu 18 maja 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczu zorganizował III Przegląd Spektakli Profilaktycznych Gminy Chocz.

    Zgłoszono cztery zespoły ze Szkoły Podstawowej w Choczu, Kwileniu i Kuźni oraz Gimnazjum w Choczu.

    Komisja konkursowa w składzie :
    1.Justyna Liberska – Przewodnicząca,
    2.Daria Ciesiólka – Sekretarz,
    3.Romana Klamecka- Członek,
    4.Jan Woldański- Członek,
    5.Małgorzata Wróblewska- Członek,
    6.Maria Welke- Członek.

    Komisja Konkursowa przyznała:
    Dwa I MIEJSCA

    Szkoła Podstawowa w Kwileniu za spektakl profilaktyczny, który przygotowali uczniowie : Dyoniziak Agnieszka, Furtak Karolina, Gmyrek Aleksandra, Grzegorzewski Kamil, Kruk Maria, Martyna Klaudia, Piechowiak Izabela, Piechowiak Marta, Walczak Paulina, Zaleśna Jagoda,Szymańska Amelia, Wilczyński Hubert, Wysocki Marcin, Szkudlarek Julia; wraz z opiekunowie : Barbara Kowalik i Marta Jarzębska.

    Oraz
    Gimnazjum w Choczu w składzie : Aleksandra Orlicka, Kacper Przeorek, Magdalena Wróblewska, Patrycja Jabczyńska, Marcin Możdzierz, Tomasz Furtak,Dawid Martyna, Katarzyna Reślińska, Marta Urbaniak, Kinga Łuczak, Marta Dyoniziak, Maria Zakólska;
    opiekunowie : Renata Urbaniak, Katarzyna Czajczyńska, Katarzyna Burchacka.

    Dwa II MIEJSCA

    Szkoła Podstawowa w Kużni w składzie : uczniowie – Magdalena Orlicka, Urszula Markiewicz,Weronika Błażejak, Anna Nowicka,Kamil Rybarczyk, Jagoda Rogacka,Inez Maciejewska,
    Michał Sowiński;
    opiekunowie :Ewa Jabłońska,Renata Cieślak.

    Szkoła Podstawowa w Choczu w składzie: uczniowie - Laura Bartoszek, Konrad Filipiak, Filip Ryżak, Patrycja Szewczyk,Natalia Wysocka, Aleksandra Kaczyńska, Marta Każmierska, Julia Dogoda, Amelia Spychaj,
    Monika Siwa
    opiekun : Dominika Fabiś.

    Przyznano również NAGRODĘ SPECJALNĄ
    dla Marcina Wysockiego -ucznia Szkoły Podstawowej w Kwileniu, który wykazał się dużym aktorstwem w spektaklu profilaktycznym.

    W III PRZEGLĄDZIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH GMINY CHOCZ
    uczestniczyli zaproszeni goście :
    Jan Woldański – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Chocz, Justyna Liberska- Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie, Romana Klamecka – reprezentująca Starostwo Powiatu Pleszewskiego, radni, dyrektorzy szkół, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu uczniowie wraz z opiekunami, prasa.
    Sala w GOK w Choczu wypełniła się młodymi ludźmi, którzy podeszli do tematu profesjonalnie z dużym zaangażowaniem. Lekcja PROFILAKTYKI została wykonana na 6 a pozyskana wiedza w przygotowanie i występ młodzieży zostanie na długo w pamięci.

    Serdecznie dziękuję WSZYSTKIM, którzy się zaangażowali w realizację III PRZEGLĄDU SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH GMINY CHOCZ w imieniu organizatorów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
    Małgorzata Wolańska- Kierownik GOPS w Choczu

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu. ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz, tel./faks (62)741-56-56

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji